loading

Loading...

Privatnost podataka

Privatnost podataka

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13) i Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 85/2015.).

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa (čl. 6.), načelu pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija (čl. 7.), načelu jednakosti (čl. 8.), načelu raspolaganja informacijom (čl. 9.) i načelu međusobnog poštovanja i suradnje (čl.9.a) te sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Pravo na pristup informacijama kojima raspolaže ili nadzire Turistička zajednica Grada Ludbrega uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13) i Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 85/2015.).

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem Obrasca zahtjeva za pristup informacijama službeniku za informiranje Turističke zajednice Grada Ludbrega:

 • Pisanim putem na adresu:
  Turistička zajednica Grada Ludbrega
  Službenik za informiranje
  Trg Sv. Trojstva 14
  42230 Ludbreg
 • Putem elektroničke pošte:
  info@tz-ludbreg.hr
 • Telefonom:
  + 385 42 810 690

Obrasce (Word dokument) možete preuzeti ovdje:

Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija
(27.0 KiB, 35 downloads)

Zahtjev-za-pristup-informacijama
(26.0 KiB, 35 downloads)

Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije-1-1
(52.5 KiB, 36 downloads)

Odluka o imenovanju služb. za inf.
(27.0 KiB, 608 downloads)

Zakoni i propisi